Acetonitrile

Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Boiling Pt: 81.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45,7 °C
Density: 0.7820 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (closed cup)
CAS Number: 75-05-8

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
Synonyms: Methyl cyanide, Ethanoic acid nitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Solution (100 g/l) Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 80 – 82 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.781 – 0.784
Density (20/20) 0.782 – 0.785
Refractive index (20°C) 1.343 – 1.345
Evaporation residue Max. 2 ppm
Water Max. 0.02 %
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Iron) Max. 50 ppb
K (Potassium) Max. 50 ppb
Mg (Magnesium) Max. 10 ppb
Na (Sodium) Max. 100 ppb
Absorbance (191 nm) Max. 0.5
Absorbance (200 nm) Max. 0.1
Absorbance (210 nm) Max. 0.02
Absorbance (215 nm) Max. 0.01
Absorbance (220 nm) Max. 0.01
Absorbance (230 nm) Max. 0.005
Absorbance (from 240 nm) Max. 0.005
Transmittance (191 nm) Min. 30 %
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Transmittance (200 nm) Min. 95 %
Transmittance (210 nm) Min. 96 %
Transmittance (215 nm) Min. 98 %
Transmittance (220 nm) Min. 98 %
Transmittance (230 nm) Min. 99 %
Transmittance (from 240 nm) Min. 99 %
Fluorescence (as quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

Thư viện tài liệu

Kiến thức và ứng dụng

Chúng tôi mang đến một thư viện tài liệu đầy đủ, được cập nhật liên tục các ứng dụng, tiêu chuẩn phân tích…đáp ứng tốt nhất nhu cầu tra cứu thông tin.

Xem toàn bộ tài liệu

Chúng tôi lưu trữ hơn 7000 tài liệu ứng dụng

Bạn có thể gửi yêu cầu tài liệu đến chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin

Đừng bỏ lỡ những thông tin và ưu đãi từ chúng tôi