Nâng cao chất lượng sản phẩm việt

Là tập thể kỹ sư Hoá Sinh hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị thí nghiệm

Nâng cao chất lượng sản phẩm việt

Là tập thể kỹ sư Hoá Sinh hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị thí nghiệm. Là tập thể kỹ sư Hoá Sinh hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị thí nghiệm

Nâng cao chất lượng sản phẩm việt

Là tập thể kỹ sư Hoá Sinh hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị thí nghiệm

Nâng cao chất lượng sản phẩm việt

Là tập thể kỹ sư Hoá Sinh hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị thí nghiệm

Mục tiêu kinh doanh

Đồng hành cùng khách hàng và xã hội

Là tập thể kỹ sư Hoá Sinh với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị thí nghiệm, hoá chất tinh khiết và vật tư tiêu hao tại thị trường Việt Nam, chúng tôi tự hào là đơn vị mang đến giải pháp toàn diện cho nhu cầu phân tích, kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra cho hơn 500 doanh nghiệp Khách hàng, ....

Xem chi tiết

Tính cam kết

Sự linh hoạt

Dịch vụ tin cậy

Luôn đổi mới

Danh mục sản phẩm

Các sản phẩm nổi bật

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

Mô tả ngắn cho sản phẩm

Mô tả ngắn cho sản phẩm

Mô tả ngắn cho sản phẩm

Mô tả ngắn cho sản phẩm

Mô tả ngắn cho sản phẩm

Mô tả ngắn cho sản phẩm

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm dung môi (chữ cái đầu M) #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. At risus ultricies ipsum sit in. Habitant blandit aliquet tellus urna urna, sapien nunc. Eget facilisis viverra iaculis justo mauris. Eget proin vitae pellentesque arcu maecenas pharetra turpis amet. Diam tincidunt leo, nulla at metus. Iaculis viverra ut at orci malesuada Nunc, vitae, ipsum tellus pellentesque feugiat aliquam. Sed egestas in sed orci nisl pellentesque elementum, sed.

Tortor, eu imperdiet tellus elit lobortis ante pellentesque id. Maecenas elementum aliquet sit ultrices nisl rhoncus. Dui vel diam tortor est quam tristique condimentum porttitor. Suspendisse nulla sed imperdiet amet. Lectus at nunc risus libero id purus sit quam. Porta a amet, nulla eu. Tellus fermentum vulputate eget ipsum enim, aliquam quam enim. Massa massa blandit id id. Pellentesque in aenean pellentesque purus sit enim est. Suspendisse phasellus porta aliquet posuere nam in volutpat sapien massa. Est in dictumst viverra molestie mauris ac. Fermentum.

Xem chi tiết

Nội thất thí nghiệm

Nhóm dung môi (chữ cái đầu T) #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim. Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare.

Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Dịch vụ bảo trì

Nhóm dung môi (chữ cái đầu U) #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm dung môi (chữ cái đầu N) #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim. Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor.

Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm dung môi (chữ cái đầu U) #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm axit và bazo 3 (chữ cái đầu O) #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm axit và bazo 3 (chữ cái đầu O)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim. Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare.

Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm dung môi (chữ cái đầu U)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm dung môi (chữ cái đầu N)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Vật tư tiêu hao

Nhóm axit và bazo (chữ cái đầu O)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Hóa chất phân tích

Nhóm dung môi (chữ cái đầu P)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Dụng cụ thí nghiệm

Nhóm axit và bazo (chữ cái đầu T)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Chất chuẩn

Nhóm dung môi (chữ cái đầu U)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết

Thiết bị thí nghiệm

Nhóm axit và bazo (chữ cái đầu M)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tortor, nunc elit adipiscing augue integer vulputate. Ac vel, placerat suspendisse nunc, mi sagittis enim.

Feugiat diam porttitor elementum, posuere suscipit ornare. Sed vitae sollicitudin in porta sed fringilla dolor. Maecenas adipiscing quam vitae, mi elementum semper. Eu a enim, eget elit at velit. Est diam proin sit sodales sed et convallis. Cras amet.

Xem chi tiết
Gửi yêu cầu tài liệu

Thư viện tài liệu

Kiến thức và ứng dụng

Chúng tôi mang đến một thư viện tài liệu đầy đủ, được cập nhật liên tục các ứng dụng, tiêu chuẩn phân tích…đáp ứng tốt nhất nhu cầu tra cứu thông tin.

Xem toàn bộ tài liệu

Chúng tôi lưu trữ hơn 7000 tài liệu ứng dụng

Bạn có thể gửi yêu cầu tài liệu đến chúng tôi

Nhận xét
của khách hàng

“ Mặc dù nhu cầu bên mình không nhiều nhưng mỗi khi liên hệ ESTI đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ các bạn kinh doanh. Chúc các bạn tiếp tục thành công để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng phòng thí nghiệm.”

Khoa Hoá - Trường đại học KHTN TP. HCM

“ Mặc dù nhu cầu bên mình không nhiều nhưng mỗi khi liên hệ ESTI đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ các bạn kinh doanh. Chúc các bạn tiếp tục thành công để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng phòng thí nghiệm.”

Khoa Lý - Trường đại học KHTN TP. HCM

“ Mặc dù nhu cầu bên mình không nhiều nhưng mỗi khi liên hệ ESTI đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ các bạn kinh doanh. Chúc các bạn tiếp tục thành công để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng phòng thí nghiệm.”

Khoa Sinh - Trường đại học KHTN TP. HCM

“ Mặc dù nhu cầu bên mình không nhiều nhưng mỗi khi liên hệ ESTI đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ các bạn kinh doanh. Chúc các bạn tiếp tục thành công để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng phòng thí nghiệm.”

Khoa TA - Trường đại học KHTN TP. HCM

“ Mặc dù nhu cầu bên mình không nhiều nhưng mỗi khi liên hệ ESTI đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ các bạn kinh doanh. Chúc các bạn tiếp tục thành công để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng phòng thí nghiệm.”

Khoa GDCD - Trường đại học KHTN TP. HCM

“ Mặc dù nhu cầu bên mình không nhiều nhưng mỗi khi liên hệ ESTI đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ các bạn kinh doanh. Chúc các bạn tiếp tục thành công để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng phòng thí nghiệm.”

Khoa NV - Trường đại học KHTN TP. HCM

Khách hàng đồng hành cùng chúng tôi

30+

Đối tác toàn cầu

500+

Khách hàng hài lòng

7000+

Khách hàng hoàn thành

Thành viên ESTI

Nhân lực chất lượng cao

Hà Thị Mỹ Duyên

Phòng Kinh Doanh

Mô tả ngắn là một đoạn mô tả về nội dung mà bạn tự nhập bằng tay, có thể được sử dụng để hiển thị trong giao diện của bạn

Tìm hiểu thêm

Nguyễn Văn Vũ

Phòng kế hoạch

Mô tả ngắn là một đoạn mô tả về nội dung mà bạn tự nhập bằng tay, có thể được sử dụng để hiển thị trong giao diện của bạn

Tìm hiểu thêm

Nguyễn Duy Khải

Phòng Kinh Doanh

Mô tả ngắn là một đoạn mô tả về nội dung mà bạn tự nhập bằng tay, có thể được sử dụng để hiển thị trong giao diện của bạn.

Tìm hiểu thêm

Nguyễn Thuý An

Phòng Kinh Doanh

Giàu năng lượng, quan sát tốt, mục tiêu công việc rõ ràng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và giải quyết công việc hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Huỳnh Minh Quang

Phòng Kinh Doanh

Giàu năng lượng, quan sát tốt, mục tiêu công việc rõ ràng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và giải quyết công việc hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Tin tức gần nhất

Xem toàn bộ tin tức

Bài viết mới

Đăng bởi: monamedia

26.10.2022

Tiêu đề bài viết tin tức 10

Đăng bởi: monamedia

30.09.2022

Tiêu đề bài viết tin tức 9

Đăng bởi: monamedia

29.09.2022

Tiêu đề bài viết tin tức 8

Đăng bởi: monamedia

29.09.2022

Tiêu đề bài viết tin tức 7

Đăng bởi: monamedia

29.09.2022

Tiêu đề bài viết tin tức 6

Đăng bởi: monamedia

29.09.2022

Đăng ký nhận thông tin

Đừng bỏ lỡ những thông tin và ưu đãi từ chúng tôi