Chúng tôi cung cấp tiện ích website giúp Quý khách hàng tìm kiếm sản phẩm và gửi yêu cầu báo giá nhanh chóng và tiện lợi. Đội ngũ nhân viên được đào tạo kiến thức chuyên môn của chúng tôi sẽ đáp ứng chính xác nhu cầu của Quý khách hàng. Để sử dụng chức năng, Quý khách hàng thực hiện theo các bước trình bày dưới đây.

  • Phản hồi báo giá nhanh chóng

  • Giải đáp thông tin 24/7

  • Đúng nhu cầu, giá hợp lý

Bước 1: Chọn cách thức nhập thông tin sản phẩm