Misoprostol Impurity D

Product Name: Misoprostol Impurity (B-Form)
Catalog Number: CS-O-05561
CAS Number: 1331639-92-9
Category: Misoprostol Impurities
Purity: Not less than 90 %
Molecular Weight: 364.52 mol/g
Molecular Formula: C₂₂H₃₆O₄

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
Misoprostol tạp D là một hợp chất hóa học được sử dụng làm tạp chất trong quá trình tổng hợp Misoprostol, một loại thuốc thường được sử dụng để phòng ngừa và điều trị loét dạ dày. Công thức hóa học của Misoprostol tạp D là C22H38O5 và nó có khối lượng phân tử là 390,54 g/mol. Cấu trúc hóa học của Misoprostol tạp D chứa một vòng xiclopentan, vòng này được nối với một chuỗi hydrocacbon dài và một nhóm axit cacboxylic. Sự hiện diện của tạp chất này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và độ an toàn của Misoprostol, do đó điều quan trọng là phải theo dõi và kiểm soát mức độ của nó trong quá trình sản xuất. Misoprostol tạp D có thể được phát hiện và định lượng bằng nhiều kỹ thuật phân tích khác nhau, chẳng hạn như sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS). Các phương pháp này được sử dụng để đảm bảo rằng mức tạp chất nằm trong giới hạn chấp nhận được trong sản phẩm cuối cùng. Tóm lại, Misoprostol tạp D là một hợp chất hóa học quan trọng đóng vai trò quyết định trong quá trình tổng hợp Misoprostol. Sự hiện diện của nó có thể ảnh hưởng đến tính an toàn và hiệu quả của thuốc, do đó, điều quan trọng là phải theo dõi và kiểm soát mức độ của nó trong quá trình sản xuất.
Test Specification
Appearance Thick yellow liquid
Solubility   Soluble in DMSO
1H NMR spectrum  Conform Structure
Purity by HPLC -c  Not less than 90 %
Volatiles content % (by TGA) – b  Not specified
Ash content % (by TGA) – a  Not specified
Potency based on Mass balance {[100 – (b+a)] x (c/100)} Not specified

Thư viện tài liệu

Kiến thức và ứng dụng

Chúng tôi mang đến một thư viện tài liệu đầy đủ, được cập nhật liên tục các ứng dụng, tiêu chuẩn phân tích…đáp ứng tốt nhất nhu cầu tra cứu thông tin.

Xem toàn bộ tài liệu

Chúng tôi lưu trữ hơn 7000 tài liệu ứng dụng

Bạn có thể gửi yêu cầu tài liệu đến chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin

Đừng bỏ lỡ những thông tin và ưu đãi từ chúng tôi